AgoraHaverne
Cart 0

HVORDAN bygger vi et længere og lykkeligere liv?

vores vision: at skabe livskvalitet gennem fællesskab

På Sardinien lever de længere end i resten af Italien. Ja, faktisk længere end i det meste af Europa.
Ikke fordi, de spiser sundere eller dyrker mere motion. Hemmeligheden er de tætte sociale relationer.

Spørgsmålet er, om vi i Danmark kan øge livskvaliteten ved at bygge på en måde, så det styrker fællesskabet?
Og øger livskvaliteten.

Det har vi forsket i hos Tetris. Og det har ført til vores vision om at bygge os til et længere og lykkeligere liv.
Visionen kalder vi AgoraHaverne.

 
roman-kraft-128742-unsplash.jpg
scott-warman-525554-unsplash.jpg
vlad-sargu-479334-unsplash.jpg
 

Tallene taler deres eget tydelige sprog

Ifølge tal fra Realdania* føler 104.000 ældre sig ensomme, og tallet vokser. Omvendt oplever 91% af beboerne i seniorfællesskaber, at de får øget livskvalitet. Her nævner 75%, at det hænger sammen med bedre sociale relationer. Tallene viser også, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofælleskab inden for de næste 5 år. I dag findes der 6.992 boliger. Så aldrig har det været mere relevant at skabe nye boligfællesskaber for alle dem på over 60.

 

*Tallene stammer fra Realdanias kampagne: Rum og fællesskaber for ældre.

 
light_sand.jpg

AGORAHAVERNE er nærhed.
til både NATUR OG naboer.

Med Agorahaverne ønsker vi at skabe et moderne, livsbekræftende boligfællesskab, der kombinerer erfaringer fra eksisterende fællesskaber med den sidste nye viden. Nøgleordet er nærhed. Og det gælder ikke bare nærhed til naboerne, men også nærhed til naturen.

Takket være en stor overdækket atriumhave trækker vi naturen indenfor og gør den til et omdrejningspunkt for fællesskabet. Vi skaber intime zoner, hvor man kan vælge fællesskabet til og fra, som man ønsker.

Og det bedste af det hele er, at vi med atriumhaven forlænger udesæsonen fra 3 til 9 måneder.

 
ravi-pinisetti-69440-unsplash.jpg
 
jay-wennington-2065-unsplash.jpg
VoksenPlusAtrium.jpg
 
VoksenPlusExteriør.jpg
COLOURBOX28392729.jpg
180626_CC_Internal_1.jpg
 

boligerne

Agorahaverne er et boligfællesskab med bæredygtige og overskuelige seniorvenlige boliger. Her flytter du ind i trygge og overskuelige lejeboliger, og bor sammen med ligesindede. Det gør på mange måder Agorahaverne til det ideelle sted at bo, når du vælger at sælge din familiebolig. For målet med Agorahaverne er at skabe attraktive og overskuelige boliger, som de fleste har råd til.

Boligerne ligger rundt om en fælles overdækket atriumhave. Det giver et grønt frirum, der er rammen om både spontane og planlagte fællesaktiviteter. Her kan I mødes over en kop kaffe eller i det fælles værksted. Her kan nyttehave-gruppen dyrke deres store passion, og her kan du trække sig lidt tilbage og sidde og læse en god bog, hvis du vil være en del af fællesskabet - uden at være social.

Agorahaverne er designede, så de skaber sociale nærhed, men også så de skaber rum for privatliv. Derfor har alle boliger en privat altan, hvor du kan sidde, når du netop ønsker at være privat.

For i Agorahaverne er der plads til både at være social og sig selv.
 

 

 
 

Derfor er fællesskaber vigtige

Johanne Staugaard Johansen direktør i Maple CPH fortæller om værdien af fælleskabet.

Om Tetris A/S

TETRIS A/S udvikler hjem, arbejdspladser og bykvarterer, der skaber de bedste rammer for det gode liv. Og det gode fællesskab.
En vigtig del af vores arbejdsproces er at observere, stille spørgsmål og lytte til vores målgrupper. For vi bygger på viden, data og indsigt. Men også på alt det, der ikke umiddelbart kan måles og vejes.

Derfor bygger vi ikke bare boliger, men skaber hjem.

Vi har base på Rentemestervej 14 i Københavns Nordvest-kvarter. Vi er i alt 65 engagerede medarbejdere. Uanset hvilken jobbeskrivelse vi har, er der én ting, der beskriver os alle: Vi elsker det, vi laver. For hos TETRIS er der højt til loftet, og vi tror på udvikling. Både af byer, bygninger og af os selv.

 
 
tetris-logo_black_new.png
 
lightsand.jpg
 

Privatlivspolitik

 

1. INDLEDNING OG KONTAKTOPLYSNINGER

1.1. I denne persondatapolitik beskrives det, hvordan TETRIS A/S behandler dine personoplysninger, herunder når du 1) tilmelder dig vores nyhedsbreve, 2) viser interesse for et af vores projekter og skriver dig op til at modtage information om det eller andre projekter og 3) indgår en aftale med os eller 4) besøger vores hjemmesider.

1.2 Det er vigtigt for os, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger ordentligt. Derfor har vi de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget adgang og brug. Vi anbefaler, at du læser denne privatlivspolitik grundigt igennem.

1.3 TERIS A/S er dataansvarlig og dermed ansvarlig for, hvordan dine personoplysninger behandles af os og på vores vegne. Hvis du har spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os: TETRIS A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV, tlf.: +45 7011 8099, e-mail: kontakt@tetris.as

 


2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?

2.1 Personoplysninger er alle slags oplysninger, der kan henføres til dig som enkeltperson. Vi behandler forskellige oplysninger om dig afhængigt af dit forhold til os som angivet i punkt 1.1.. Hvis du giver os personoplysninger om andre, f.eks. familiemedlemmer, er du ansvarlig for at sikre, at de også får de oplysninger, der er angivet heri.

2.2 Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, behandler vi din e-mailadresse.

2.3 Når du viser interesse for et af vores tilbud, behandler vi dit navn, telefonnummer og e-mailadresse. Der er også et tomt tekstfelt, hvor du kan skrive en besked, som i givet fald også vil blive behandlet. Derudover kan vi behandle andre oplysninger, som du selv har givet os, f.eks. hvilken type bolig du søger, hvor meget du vil betale, ønsket indflytningsdato og dit nuværende postnummer.

2.4 Når du har købt eller er ved at købe bolig hos os, behandler vi (ud over ovennævnte oplysninger) dit personnummer og oplysninger om dine valg i forhold til huset. Hvis der skal foretages særlige tilpasninger, f.eks. på grund af handicap, behandler vi også disse oplysninger.

2.5 Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi data om din aktivitet på vores hjemmeside såsom browser- og søgehistorik, enhedsoplysninger eller andet unikt ID, oplysninger om din enhed og software (f.eks. statistik over, hvilke sider du besøger, hvilke sider du kom fra (”referral URLs”)), din IP-adresse (som kan vise din generelle placering) og oplysninger om tilgængeligheden og leveringen af vores annoncer. Vi indhenter også oplysninger gennem cookies, som er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik.

2.6 Ud over ovenstående kan vi behandle oplysninger, som du har givet, når du har været i kontakt med vores kundeservice, f.eks. oplysninger om dine præferencer, familiesituation eller evt. klager du måtte have. Vi kan desuden indhente yderligere oplysninger om dig fra offentlige registre, f.eks. din adresse.

 

3. HVAD BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?

3.1 Vi bruger ovenstående oplysninger til følgende formål:

 • Sende nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale til dig via e-mail (du kan altid fravælge det via link i hver e-mail).

 • Sende og vise information, som vurderes at være relevant for dig (ud fra de oplysninger, du har givet os) om det projekt, du har vist interesse for, og andre projekter via e-mail og telefon.

 • Sende og vise information, som vurderes at være relevant for dig ud fra oplysninger, der er indsamlet ved brug af cookies, forudsat at du har givet samtykke til brug af cookies (klik her for flere oplysninger om cookies, og hvordan man sletter dem) via e-mail og telefon.

 • Bruge oplysninger indsamlet ved brug af cookies til at spore din tidligere aktivitet på vores hjemmeside, så vi kan give dig relevant information. Sporing er kun muligt, hvis du har givet os din e-mailadresse eller anden information, der kan henføres direkte til dig (du kan læse mere om sporing og om, hvordan du undgår sporing, i vores cookiepolitik).

 • Sende invitationer til fremvisninger, arrangementer m.v. i forbindelse med projekter, du har vist interesse for, eller lignende projekter.

 • Udarbejde, administrere og indgå købsaftaler, herunder til handlens berigtigelse generelt.

 • Administrere kundeforholdet, f.eks. kommunikation vedrørende et bestemt projekt, kontakt gennem vores kundeservice osv.

 • Sende markedsføringsmateriale og information om vores serviceydelser og produkter ud fra den interesse, du har vist for vores udbud, dine indretningspræferencer og tidligere køb.

 • Foretage markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser og udarbejde statistikker.

 • Opfylde vores juridiske forpligtelser og forsvare vores selskab mod evt. retskrav.

 • Give feedback i realtid på, hvordan vores applikationer virker, for at sikre, at du ikke oplever problemer med dem, og for at forhindre bedrageri og opretholde sikkerheden af vores webtjenester.

  

4. HVORNÅR BLIVER PERSONOPLYSNINGERNE SLETTET?

4.1 Vi beholder dine personoplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål, eller så længe vi er retligt forpligtet til at opbevare oplysningerne, hvorefter de bliver slettet i overensstemmelse med vores sletningsprocedure. Det vil sige, at nogle oplysninger beholdes længere end andre., f.eks. beholdes legitimationsoplysninger i henhold til hvidvaskningsloven i 5 år. 

4.2 Hvis du fx indgår en aftale med os, opbevares aftalen og korrespondancen med kundeservice (f.eks. vedrørende et krav eller lignende) i garantiperioden, for at vi kan opfylde vore forpligtelser i henhold til aftalen. Vi kan også opbevare oplysninger længere, hvis det er nødvendigt for at forsvare vores selskab mod evt. krav.

4.3 Cookies udløber inden for en nærmere fastsat periode som angivet i vores cookiepolitik, som du kan læse her.

 

5. HJEMMEL FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

5.1 I de fleste tilfælde behandler vi dine oplysninger for at kunne levere den ønskede service eller opfylde købsaftalen.

5.2 I visse tilfælde, f.eks. når vi sender markedsføringsmateriale og information om vores serviceydelser og produkter og/eller udarbejder markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser og statistikker, sker behandlingen på grundlag af et samtykke.

5.3 Noget databehandling er baseret på legitime interesser, som optimering af vores salgs- og marketingsaktiviteter, bedrageribekæmpelse, markedsundersøgelser, funktionaliteter på hjemmesiden og til statistisk analyse.

6. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

6.1 Når vi sender dig nyhedsbreve eller information om vores projekter, videregiver vi dine oplysninger til andre selskaber i TETRIS-koncernen (f.eks. til markedsføringsformål eller for at udvikle serviceydelser og kampagner) og selskaber uden for koncernen, som leverer tjenester til os (som IT-tjenester, sælgers pengeinstitut, ejendomsadministrator, berigtigende advokat, kundeservicefunktioner, mæglere, salgskonsulenter). Vi videregiver også dine personoplysninger til myndighederne, hvis det er krævet ved lov eller administrativ beslutning.

6.2 De selskaber, som vi videregiver oplysninger til, må kun behandle dem i henhold til vores instruks, og vi sikrer et højt sikkerhedsniveau for dine personoplysninger gennem vores aftaler. Hvis vi overfører dine oplysninger til eksterne selskaber uden for EU/EØS, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved at benytte Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om dataoverførsel (som findes på Europa-Kommissionens hjemmeside) i vores aftaler med parter, som modtager personoplysninger.

 

7. DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

7.1 I henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse har du følgende rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger:

 • Retten til indsigt, dvs. ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger om dig vi behandler, samt at få udleveret en kopi af dem

 • Retten til berigtigelse, dvs. ret til at få forkerte oplysninger rettet

 • Retten til sletning, dvs. ret til at få dine personoplysninger slettet

 • Retten til begrænsning af behandling, dvs. ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen, f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, vi behandler

 • Retten til dataportabilitet, dvs. ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra os til et andet selskab

 • Retten til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger - særligt når vi behandler dine oplysninger til brug for direkte markedsføring

 • Retten til at trække dit samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted med dit samtykke, inden du trak dit samtykke tilbage.

 • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (Datatilsynet), hvis du mener, at vores behandling ikke overholder gældende lovgivning om databeskyttelse.

7.2 Nogle af ovenstående rettigheder gælder kun i visse situationer. Hvis du ønsker at gøre ovenstående rettigheder gældende, skal du henvende dig gennem kontaktoplysningerne ovenfor.